Het is 19 april 2020, hoogste tijd voor een update van ons project Wonen in Barchem.

Voorontwerp/schets gereed

Het voorontwerp (schets) is naar de gemeente gestuurd met het verzoek aan te geven of onze ideeën over het ontwerp de goede kant opgaan. Zodra deze schets door de gemeente is goedgekeurd, gaat de architect verder met het uitwerken van het definitieve ontwerp (ex- en interieur). De volgende stappen zijn dan: aanvragen sloopvergunning, aanvragen vergunning splitsing huidig perceel in twee percelen, de huidige beplanting en bomen verbeteren, het indienen van het verzoek om de omgevingsvergunning (bouwvergunning) en dan … kunnen we gaan bouwen.

** Update 31 mei 2020: de gemeente is nog steeds niet akkoord met ons voorontwerp.

Het tijdsplan hiervoor is onduidelijk. Alles hangt af van de gemeente Lochem, die voor diverse stappen toestemming moet verlenen. Wij zijn er helemaal klaar voor. De bouwaansluitingen (water en elektriciteit) zijn aangevraagd, er zijn offertes gevraagd van regionale sloopbedrijven en regionale hoveniers/bomenexperts zijn benaderd.

Op deze zonnige zondag, waar we ons terdege bewust zijn van de invloed van de coronacrisis op ieders leven, gaan wij gewoon door met dit project omdat dit ook een positieve beweging is: het neerzetten van twee nieuwe energieneutrale woningen in het buitengebied van Barchem.

Korte video met Atty op 19 april 2020 op het perceel  Witzand 1, Barchem: